"And I have found both freedom and safety in my madness, the freedom of loneliness and the safety from being understood, for those who understand us enslave something in us. But let me not be too proud of my safety. Even a Thief in a jail is safe from another thief. "

Khalil Gibran (How I Became a Madman)

Lübnan Marunîleri / Yasin Atlıoğlu

NEWS AND ARTICLES / HABERLER VE MAKALELER

Friday, March 15, 2019

Rusya Lübnan’da nüfuzunu arttırıyor- Şarkul Avsat

Rusya’nın Lübnan sahasındaki son hamleleri, Beyrut’taki nüfuzunu arttırdığını ve Suriye krizine katılımının ardından ortaya çıkan politik bir etkiyle sınırlı olan önceki rolünün büyüdüğünü gözler önüne serdi.

Rus rolünün gelişmesine, Moskova’nın bölgesel sahneye katılımına ve ticaret anlaşmalarının imzalanmasına öncülük eden Rus şirketi Rosneft’in, kuzeyde petrol depolamak yönünde kazandığı ihaleye rağmen, bu rolün Beyrut’taki ABD rolüne bir alternatif olarak tanıtılması yanlış olarak görülüyor.

Şarku’l Avsat’a açıklamalarda bulunan siyasi kaynaklar, Lübnan’daki silahlanma sisteminin Batı merkezli olduğunu, Rusya’nın iki ülke arasında askeri işbirliğini geliştirmeye istekli olmasıyla birlikte bu konuda büyük bir siyasi karar gerektiren herhangi bir değişikliğin Lübnan’da mevcut olmadığını belirtti.

Lübnan, Suriye krizine doğrudan dahil olmasından bu yana Rusya için ilgi odağı oldu ve  Moskova için büyük öneme sahip bir ekonomik, politik ve güvenlik alanı haline geldi.

Kaynaklara göre, Moskova, Lübnan’daki herhangi bir gerginliğin Suriye’yi etkileyeceğini düşünüyor ve bu nedenle aralarındaki çatışmayı önlemek için Lübnan ve İsrail’le birlikte çalışıyor.