"And I have found both freedom and safety in my madness, the freedom of loneliness and the safety from being understood, for those who understand us enslave something in us. But let me not be too proud of my safety. Even a Thief in a jail is safe from another thief. "

Khalil Gibran (How I Became a Madman)

Lübnan Marunîleri / Yasin Atlıoğlu

NEWS AND ARTICLES / HABERLER VE MAKALELER

Thursday, June 21, 2012

Firari Albay Askeri Onuru İhlal Eden Bir Vatan Hainidir- SANA Türkçe

ŞAM – Savunma Bakanlığı bugün saat 10:34’te Pilot Albay Hasan Muri el-Hamada’nın kullandığı MIG-21 tipi bir uçakla rutin eğitim uçuşu sırasında bağlantının kesildiğini ilan etti.

SANA’nın bir nüshasını aldığı bildirisinde Savunma Bakanlığı; bağlantının kesilmesinden önce uçağın en son ülkenin güney sınırları üzerinde gözlemlendiğini ekledi.

Uçağın Suriye hava sahasından ayrıldığı ve Ürdün’de iniş yaptığının ortaya çıkması ardından sözü edilen uçak pilotunun vatan ve askeri onuruna ihanet eden bir firari sayıldığını belirten Savunma Bakanlığı; yürürlükte mevcut yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde hakkında gereken ceza işlemlerinin yapılacağını ifade etti.

Savunma Bakanlığı bildirisinin sonunda; uçağın iadesi konusunda Ürdünlü ilgili kurumlarla gereken temaların yapılmakta olduğunu ifade etti...

http://sana.sy/tur/236/2012/06/21/426863.htm