"And I have found both freedom and safety in my madness, the freedom of loneliness and the safety from being understood, for those who understand us enslave something in us. But let me not be too proud of my safety. Even a Thief in a jail is safe from another thief. "

Khalil Gibran (How I Became a Madman)

Lübnan Marunîleri / Yasin Atlıoğlu

NEWS AND ARTICLES / HABERLER VE MAKALELER

Monday, December 11, 2000

On President Bashar al-Assad's visit to Turkey

SOURCE: Arabic News

The Sudanese " al-Share' al-Seyasi " daily has expected that President Bashar al-Assad will shortly pay a visit to Turkey following the visit held by vice- President Abdul Halim Khaddam to Ankara in an attempt to open a new page that would minimize the israeli influence in the Turkish policies.

In its analysis issued on December 8, the paper added that many sides considered the Syrian address at the Cairo and Doha summits as a proof for Syria's declared stances, noting " but this address proposes in a new framework especially at the Arab level to get rid off the burden of previous traditional disputes and that the coincidence of the simultaneous Syrian move to Baghdad and Ankara with the eruption of the Palestinian Intifada." The paper added this inclination prompts many observers to look into these changes in that there is an attempt to immunize Damascus position against the consequences resulted from Israel's confusion resulting from its defeat in South Lebanon.

The paper added although some analysts indicate President Bashar al-Assad's desire to form an eastern front including Syria, Iraq and Iran, observers say that this needs also good relations with Turkey with whom commercial trade exchange with Syria was increase from US $ 600 million to US $ one billion. This means that relations between the two countries should not be kept confined to security and water issues and what Israel tries to campaign, rather to open a new page that eliminate the Israeli impact in the Turkish policies and serves the formation of the Eastern Front against Israel.

The paper added that while the Syrian public does not show great interest in the Turkish issue ( relations with Turkey), it has been preoccupied by the Syrian- Iraqi rapprochement and pins great hopes on the reconciliation steps with Baghdad so as to underline the importance of the Iraqi depth for Syria and the importance of having the two states in one front.

The paper concluded as saying that with the positive Syrian official signals towards Iraq, there is a reading for these signals that an alliance will be established between Damascus and Baghdad to withstand the Israeli threats.

Monday, December 04, 2000

Khaddam concludes successful visit to Turkey

SOURCE: Arabic News

Turkish President Ahmad Necdet Ceasar on Friday in Ankara received Syrian Vice President Abdul Halim Khaddam who handed him a message from President Bashar al-Assad concerning bilateral relations, the situation in the region and issues of mutual concern.

In a statement to pressmen following the meeting, Vice President Khaddam stressed that between Syria, Turkey and between Turkey and the Arab nation is a long history dates back to centuries and that history should constitute a serious cooperation for the interests of the two peoples and countries.

Replying to a question on the aim of his visit, Khaddam said that President Bashar al-Assad asked him to convey a message to President Ahmad Necdet Ceasar on prospects of cooperation and the development of relations between the two countries in various trends.

Khaddam added he held thorough talks with President Ceasar on bilateral relations and means of developing them, the situation in the region and the current tension and its consequences. Khaddam added that view points were completely identical and that the interests of the two countries require development of bilateral relations and framing them in a cooperation agreement. He added that an agreement will be shortly signed definning principles for such a cooperation and then preparations will be made for a more comprehensive agreement on which relations between the two countries will be built in the economic, political, security and cultural areas so as to maintain a renewable and continuous cooperation.

Replying to a question on the expected visit by President Bashar al-Assad to Turkey, Khaddam said that " President Ceasar renewed the invitation and that this invitation will greatly contribute to developing relations between the two countries.

On the security issue, Khaddam noted that " there is a vast cooperation between the security systems concerning the security interests of the two countries.

"Replying to a question on prospects Syria expects from its relations with Turkey, Khaddam said: " we are two neidhboring countries of joint borders and joint and reciprocated interests, All these matters constitute the base for cooperation between the two states." He added he felt a sesious desire at the Turkish side to work together for boosting joint relations.

On the Arab- Israeli conflict and the Turkish position concerning the current crisis, Khaddam said he has explained to the Turkish President the Syrian position and he had learnt that the Turkish President knows well about all dimensions of the conflict and that the Syrian and Turkish sides have a mutual agreement that security and stability can be attained by a just and comprehensive peace.

Replying to a question on Syria's position concerning the current confrontation between the Palestinians and the Israelis, Khaddam said: " What is taking place now between our Palestinian brothers and the Israelis reflect the peace crisis. A peace which Israel had obstructed.

He added "When Israel refuses to abide by international resolutions and close the doors before the peace process, when it tries to annex the holy sites and denies the Arabs their basic rights, all these resulted to the current state of explosion and escalation in the already existed crisis as a result of occupation and the Israeli policies.."

Khaddam added that the whole international community has become familiar with the complexities place by Israel before the peace process and that the Turkish side recognizes the dangers of the current condition.

He expressed in conclusion of his statement satisfaction over the results of the talks he held in Turkey concerning all debated issues.

Later in the day, Khaddam and members of the accompanying delegation returned back in Damascus following a two - day official visit to Turkey.

Monday, July 17, 2000

BEYANUNİ: Biz diktatörlüğe karşıyız

Kaynak: Yeni Şafak
Suriye eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın tüm yasaklarına ve baskılarına rağmen Suriye'de etkin bir toplumsal güç olma özelliğini hep koruyan Müslüman Kardeşler'in rolünün daha da artması bekleniyor. Impact dergisi, Hareket'in genel danışmanı Ali Sadruddin el Beyanuni ile Beşşar'lı Suriye'nin geleceğini değerlendirdi.

Hama katliamına ne yol açtı?

Hafız Esad, 1963'te gücü ele geçirdikten sonra, olağanüstü hal ilan etti. Farklı görüş sahibi herkesi hedef almaya başladı ve mezhebe dayalı bir ayrımcılık ortaya çıktı. Bu baskı atmosferinde, Müslüman Kardeşler'le bağı olmayan bazı gençler, bireysel eylemlerde bulundular. 1982 Şubatı'nda Hama'daki olaylarda şehir kuşatıldı ve ağır silahlarla neredeyse tamamen yok edildi ve 20 bin kişi öldü.

Şu anki durum ne? Üyelerinizin ne kadarı hapiste?

Aşırı güvenlik önlemleri, seyahat kısıtlamaları ve pekçok idam cezası nedeniyle; tam sayıyı bilmek mümkün değil. Bizim elimizde 4 bin mahkumluk bir liste var. Mahkumlar temel insan haklarına uymayan koşullarda yaşıyorlar. Aralık 1999'da da yüzlerce tutuklama gerçekleşti. Zaman zaman da esrarengiz cinayetler oluyor.

Hükümetle aranızda bağ var mı?

Müslüman Kardeşler bir ulusal uzlaşı hareketidir. Ancak, hükümete yakın çevreler ve medya aracılığıyla bazı işaretler alsak da, şu an için Müslüman Kardeşler ile hükümet arasında gerçek bir bağlantı yok.

Suriye'ye geri dönüş konusunda niye bu kadar formelsiniz?

Sadece pratiğiz. Rejim herkesin geri dönebileceğini söylese de, dönenlerin çoğu güvenlik güçlerinin şantaj, eziyet, tutuklama ve aşağılamalarına maruz kalıyor. 100 bin kişi sürgünde. Hepsi Müslüman Kardeşler üyesi değil, çeşitli gruplara dahiller. Sürgünde üç nesil var: Gidenler, onların çocukları ve onların torunları. Çoğu akrabalarıyla bile iletişim kuramıyor.

Beşşar'ın göreve gelmesiyle bir siyasi açılım bekliyor musunuz?

Biz insanlara karşı değiliz, otokrasiye ve baskıcılığa karşıyız. Eğer aynı politikalar devam ederse, Beşşar ve başkasının gelmesi çok birşey ifade etmez. Siyasi açılım için umutlar, varsayımlar üzerine dayandırılamaz.

İsrail ile Suriye'nin barış anlaşması imzalamasını bekliyor musunuz?

Arap devletlerine empoze edilen barış süreci adalete ve uluslararası meşruiyete dayanmıyor, sadece siyonist işgali ve İsrail'in Arap ve İslam ülkeleri üzerinde egemenlik kurmasını hedefliyor. Kutsal toprakların işgaline, işgal kısa vadede sona erdirilemeyecekse bile, ses çıkarmamak doğru değil.

Suriye'nin geleceği nasıl olacak?

Ülkenin pekçok sorunları var. Baskı ve tiranlığın yolaçtığı iç bölünmeler, siyasi meşruiyet sorunu, ciddi ve sürekli ekonomik kriz, İsrail'in hegemonyasının kabul edilmesi için dış baskılar ve komşu ülkelerle olan sorunlu ilişkiler. Ama rejim, toplumun taleplerini görmezden geliyor. Suriye'nin siyasi geleceği halkın gerçek katılımı, tüm potansiyelin kullanılabileceği geniş bir halk tabanına dayanan siyasi bir yapı oluşturulmasına bağlı.

Müslüman Kardeşler

Suriye Müslüman Kardeşleri, 1945'te Dr. Mustafa el-Siba'i tarafından kuruldu. Fransız yönetimine karşı mücadele etti. Hareketin temel hedefi, İslami düzeni sağlamak, toplumu Kur'an ve Hadis'ten kaynağını alan prensiplerle şekillendirmek. Müslüman Kardeşler, Suriye tarihinde önemli bir rol oynamış; siyaset, kültür ve düşünce hayatı üzerinde etkili olmuştur. Otokrasi ve diktatörlüğe sürekli karşı çıkan Müslüman Kardeşler, Türk-İsrail ittifakına da karşı. Fakirlik, hastalık ve cahillikle mücadeleyi hedeflemiş, bu amaçla okullar ve klinikler açmış, ayrıca spor ve kültür kulüpleri oluşturmuştur. Müslüman Kardeşler, Suriye'de halkın ayrılmaz bir parçasıdır.

Wednesday, July 12, 2000

İnternet Kuşağı (Kerim Balcı- Zaman)

İnternet Kuşağı

Esad'ın yerine oğlu Beşşar'ın geçmesiyle Arap cumhuriyetleri yönetim değişikliğine uğradı. Son beş yıl içinde sekiz monarşiden dördünün lideri değişti. Değişiklikler kansız ve nispeten sorunsuz oldu. Bu kansız ve sorunsuz lider değişikliği geleneği Beşşar'la cumhuriyetlere de taşınmış olabilir. Ancak beraberinde bir geleneği daha taşıdı Beşşar: Hanedan geleneği.

Yeni kuşağın reformcu olacağı inancı, halk tabanında bir beklenti oluşturmuş durumda. Halkın bu beklentisini dikkate almaları umulan Arap dünyasının bu yeni 'İnternet Kuşağı'nın, ister istemez daha liberal, modern ve insan haklarına dayalı politikalar izlemesi kuvvetle muhtemel.

Yeni gelenek: Hanedancı cumhuriyet

Beşşar Esad'ın Suriye Cumhurbaşkanlığı'na geldiği günün tarihi Arap cumhuriyetlerinin tarihinde son 19 yıldır yaşanmamış bir olayın günüdür: Lider değişikliği. Yeryüzünde 24 Arap ülkesi var ve bunlardan 8'i mutlak monarşi ile yönetiliyor. 1995 yılında Katar'da Şeyh Hamad'ın babasını sürgüne göndererek ipleri eline alışına kadar 17 yıldır Arap dünyasının hiçbir yerinde liderler değişmemişti. Bunun bir istisnası 1990'lı yıllarda birleşen Güney ve Kuzey Yemen ve peşinden ihtilal yaşayan Birleşik Yemen Cumhuriyeti'dir.

Son beş yıl içinde sekiz monarşiden dördünün lideri değişti. Değişiklikler kansız ve nispeten sorunsuz oldu. Bu kansız ve sorunsuz lider değişikliği geleneği Beşşar'la cumhuriyetlere de taşınmış olabilir. Ancak beraberinde bir geleneği daha taşıdı Beşşar: Hanedan geleneği. Hanedancılık bir yandan ülkelerin liderlik devri sorununu çözümlerken, bir yandan da ona yeni boyutlar katıyor. Beşşar başarabilecek mi? İnternet kuşağının parlak bir siması olan 34 yaşındaki bu genç, Arap siyasetinin geleneksel çizgileri, Arap-İsrail çatışmasının dayattığı sertlik ve amcası gibi amansız rakiplerinin baskıları arasından sıyrılıp milletini kuvvetle muhtemel arzuladığı modern, liberal bir toplum yapısına kavuşturabilecek mi?

İnternet kuşağı kimler?

Ortadoğu uzmanları arasında Beşşar Esad'ın kuşağı dördüncü kuşak olarak bilinir. En iyi kuşak ayrımlarını bugün Ürdün'ü yöneten Haşimi ailesinin dört kuşağı vermektedir: Kurucu Şerif Hüseyin kuşağı, devletleşmeci Melik I. Abdullah kuşağı, sistemi oturtan Melik Hüseyin kuşağı, ve değişimi arzulayan Melik II. Abdullah kuşağı.

Bazı Arap ülkeleri üçüncü kuşağı atladılar. İkinci kuşağın çeyrek yüzyılın üzerinde yönettiği durumlarda bu elzemdi. Bugün dünyayı babalarından daha iyi tanıyan, Avrupa'da eğitim görmüş, internetin sanal aleminin geleceği ne derecede değiştireceğini bilen ve toplumlarının kalkınmasını yüksek teknolojiye endekslemek gerektiği kanaatini hasıl etmiş olan kuşak artık hayatlarının 70'li, iktidarlarının 30'lu yıllarını deviren babalarının gücü kendilerine devretmelerini bekliyor.

Beşşar'ın Londra'dan Suriye'ye döndükten sonra kariyerine Suriye İnternet Kulübü'nün başkanı olarak başlaması, Irak lideri Saddam Hüseyin'in oğlu Uday'ın, Katar'lı Şeyh Hamad'ın uydu yayını yapan televizyon kanallarını ellerinde tutmaları, Mısır'lı genç ekonomist Cemal Mübarek'in iş dünyasının gözdesi olması dördüncü kuşağın bütün Arap dünyasında bir ortak karakter çizmekte olduğunu gösteriyor.

Halen ikinci kuşakla işbaşında olan ve üçüncü kuşağı halihazırda atlamış ve dördüncü kuşağa ne zaman fırsat vereceği belli olmayan Suudi Arabistan (Kral Fahd ve veliahdı Abdullah 75 yaşlarında) ve Kuveyt (Şeyh Cabir ve veliaht prens Şeyh Sa'd el–Abdullah'ın her ikisi de 70 yaşında) gibi ülkeler Arap ülkeleri arasında istisna durumundalar. Arap dünyası önümüzdeki on yıl içinde bir sonraki çeyrek asrını yönetecek olan yöneticilerine kavuşacaktır. Ortadoğu'nun talihini ilgilendiren soru İnternet kuşağının gerçekten bölgeye yeni bir çehre kazandırabilecek liderler mi yoksa babalarının genetik birer klonlamaları mı olacağı sorusudur...

Genetik klonlamaya karşı

Üçüncü dünya ülkeleri liderleri hakkındaki temel eleştiri 'Yok aslında birbirinizden farkınız' sloganında özetlenebilir. Arap dünyasının ilk üç kuşak liderleri arasındaki farklılıklar o kadar azdır ki kral, emir, şeyh ve cumhurbaşkanı arasındaki fark, zorlukla seçilebilir. İnternet kuşağının bu 'babasının oğlu' liderlik anlayışını değiştirebilmesi kendi görüşleri kadar toplumlarının ve gücü elinde bulundurmaya yarım asırdır alışık olan aile çevrelerinin bu değişikliğe hazır olmasına bağlı.

Beşşar, babasının yolundan giden bir delikanlı izlenimini veriyor. Ancak Ortadoğu'da 'babasının yürüdüğü yoldan gitmek' her zaman Beşşar'ın yapacağını ima ettiği gibi 'babasının bıraktığı yerden devam etmek' anlamına alınmaz. Çoğunluk, yeni lider 'babasının yürüdüğü yolu yeni baştan yürür'. Her ne kadar Ürdün Kralı II. Abdullah babasının son attığı adımları tekrar atma ihtiyacı hissetmiştir. Yine de babası Melik Hüseyin gibi yapıp babasının kazandıklarını geri verip sonra hayatını onları yeniden kazanmaya adamamıştır (Melik Hüseyin dedesi selefi Abdullah'ın kazandığı Batı Şeria'yı İsrail'e geri vermekle başladı krallık serüvenine. Sonra da 40 yıl büyük Ürdün için çabaladı.). İnternet kuşağı 'iki geri iki ileriyi' kabul etmiyor.

Beşşar iyi örnek olabilecek mi?

Dünyanın Beşşar'dan beklediği Suriye halkının hâlâ daha elde edemediği e–mail imkanlarını kazanması değil. Dünya yeni liderlerin internet kuşağı olmasıyla da fazla ilgilenmiyor. Dünyanın ve Ortadoğu'nun bir barış kuşağına ihtiyacı var. Beşşar, barışa inanıyor; ancak mevcut olan barış sürecine o kadar değil. Rabin'in öldürülmesi kafasında İsrail halkının barışı istemediği kanaatini oluşturmuş. 'Barış bir anlaşma değildir. Anlaşmadan sonra ortaya çıkmasını ümit ettiğimiz düzen durumudur. İsrailliler anlaşma metni isterler. İmza atıldıktan sonra ortaya çıkacak durum onları ilgilendirmiyor.' diyor. İsrailli uzmanlarla karşılaştığında bir Arap liderinin sorması beklenen 'Ne kadar silah satıyorsunuz?' sorusu yerine 'İhracatınızda yüksek teknoloji ve bilgisayar programlarının yeri nedir?' sorusunu soruyor.

Bütün bunlar dünyayı bir Ortadoğu barışı için ümitlendiren şeyler. Ancak Beşşar'ın iyi bir örnek olması biraz da Şam'da neler yaptığına bağlı. Şam'dan gelen ilk haberler dördüncü kuşak liderlerle birlikte halkın da İnternet kuşağı olmaya hazırlandıkları ve Beşşar'ı kucaklayacakları şeklinde. Ah bir de e–mail ve chat yapılmasına müsaade etse...

Sırada Irak mı, Libya mı?

Beşşar Esad'ın Suriye'de babasının koltuğuna şimdilik sancısız bir şekilde oturması Arap dünyasının monarşilerinde görmeye alışık olduğumuz bir kurumun pekâla cumhuriyetlerde de tesis edilebileceğinin göstergesi oldu: Cumhuriyetçi Hanedanlar. Geçtiğimiz beş yıl içinde Arap dünyası gerek kansız ihtilallerle, gerekse kansız ölümlerle birinci kuşak Arap liderlerinin yerlerini ikinci kuşağa devretmesine tanık oldu. 1995 yılında Katar emiri Şeyh Halife oğlu Şeyh Hamad tarafından koltuğundan uzaklaştırıldığında petrol zengini bu küçük emirliğin başına henüz otuz yaşlarında bir gencin geçmesi dünyayı endişelendirmişti.

Ancak Şeyh Hamad ikinci kuşağı dünyaya tanıtan bir prototip oldu ve dünyayı iki şeye ikna etti: Yeni kuşağın halk tarafından kabullenilmesi sanıldığı kadar sancılı bir çatışmayı gerektirmeyebilir ve bu Batı'da eğitim görmüş kuşak Arap dünyasında demokrasi ve insan hakları gibi modern kavramları taşıyabilirler... Nitekim Şeyh Hamad'ı takiben Arap monarşilerinde gerçekleşen kraliyet değişiklikleri de büyük oranda Batı'yı zora sokmayacak, kansız ve sorunsuz değişiklikler oldu.

Arap liderlerinin birinci kuşağı ile Batı bir şekilde birlikte yaşama modunu yakalayabilmiş, pek çoğu ile de dostane ilişkiler kurabilmişti. Şimdi iktidara gelen ikinci kuşak daha demokrat, daha liberal ve Batı'yı daha fazla tanıyan bir kuşak olmakla birlikte milliyetçi temayülleri de daha güçlü olan bir kuşak. Bu da Batı'yı ürkütüyordu. Ancak yeni kuşağın baskın özelliği modernleşmecilik olunca Batılı değerler ister istemez bu liderlerin gündemindeki yerlerini korudular.

Yeni kuşağın reformcu olacağı inancı halk tabanında bir beklenti oluşturmuş durumda ve bu kuşak bu beklentiye karşı kulaklarını tıkayacak kadar oturaklaşmış bir otoriteyi henüz sağlayabilecek durumda olmadığından Batı'da sıklıkla kullanılan tabiriyle Arap dünyasının 'İnternet Kuşağı' ister istemez daha liberal, modern ve insan haklarına dayalı politikalar izleyecekler.

Nitekim Katar Emiri genç Şeyh Hamad emirlikteki ilk icraatlarından biri olarak Arap dünyasının siyasal yorumlar yapan ilk uydu televizyonu El–Cezîre'yi yayına soktu. Bu televizyonun Arap dünyasının demokratikleşmesinde ve katılımcılığı teşvikte etkisi büyüktür. Şeyh Hamad kısa bir müddet önce de Arap monarşilerinde ilk defa kadınların da oy kullandıkları bir seçim yaptı ve parlamentonun yönetimdeki etkisini artırdı. Hamad kadar cesur olamasa da modernleşmeci tarzını sık sık öne düren Fas'ın genç kralı VI. Muhammed ülkesini İspanya tarzı bir anayasal kraliyete dönüştüreceğini çoktan açıklamış durumda.

Asker geçmişinden dolayı Batı'yı en fazla endişelendiren yeni genç kral Ürdün Kralı II. Abdullah olmuşsa da kraliyetinin ilk döneminde gerek Batı'da gerekse Arap dünyasında takdir toplayan diplomatik hamlelerle Suriye ve Suudi Arabistan'la dengeli bir ilişki oluşturmayı başardı. Başlangıçta bir siyasal reform paketini dahi devreye sokmaya çalıştı. 1997 parlamento seçimlerini boykot etmiş olan İslamcı muhaliflerle bir diyalog başlattı. Ancak kraliyete yönelik eleştirileri yasaklayan basın yasağı kaldırılamadı ve geçen yıl dünya çapında tanınan ve özgür muhalefetin belli başlı isimleri olan bazı üniversite hocaları istifaya zorlandılar. Yine Bahreyn'de babasının ölümü üzerine iktidarı ele alan Şeyh Hamad bin İsa adanın Şii Müslümanları ile olan ilişkileri düzeltmeye çalıştı ve uzun müddettir hapiste tutulan Şii liderlerinden birini affetti.

Son beş yılda dört monarşide yaşanmış lider değişikliğinden anladığımız 'İnternet Kuşağı'nın arzuladıkları açılımları başaracak sorgulanmaz otoriteden yoksun ve buna karşılık devralınmış bir güçler dengesine mahkum durumda oldukları ve İsrail–Filistin barış görüşmelerinin geleceğinin bu yeni kuşağın da dünyaya açılma şanslarını belirleyeceği. Koloni dönemini hiç yaşamamış, İsrail'siz bir Ortadoğu'yu tanımayan, Batı'da eğitilmiş bu kuşak yönetimde tarz yumuşamasından öte bir değişiklik getirip getiremeyeceğini iç ve dış tehditlerin varlığı ve gücü belirleyecek. İç tehditler listesinin başında Arap dünyasının her yerinde yükselen siyasal İslam ve hanedan içi koltuk mücadelesi var, dışarıda ise İsrail...

Sunday, June 11, 2000

[Assad's Death Offers] A Chance for Peace (Daniel Pipes- The Washington Post)

Bashar al-Assad appointed commander general of Syrian army

SOURCE: Arabic News
Syrian vice President Abdul Halim Khaddam on Sunday received two following legislative decrees no. 9 and 10 for the year 2000, which provide for raising the military grade of col. Bashar Hafez al-Assad to a Lt. Gen. as well as to appoint him as a commander general for the army and armed forces.
The following is the text of legislative decree no. 9: Legislative decree no. 9
Vice President According to the provisions of the constitution, decides the following Article 1- col. Bashar Hafez al-Assad's military grade is to be raised to a Lt. Gen. As from June 10, 2000 Article 2 this legislative decree is to be published in the official news paper and considered to be valid as from the date of its issuance.
The legislative decree no 10 also issued by vice President Khaddam says Article 1. Lt. Gen. Bashar al- Assad is to be appointed as a commander general of the army and armed forces.
Article 2. this decree id to be issued in the official news paper and considered as valid as from the date of its issuance.

Saturday, June 10, 2000

Syria's President Assad dies

SOURCE: BBC
Syrian President Hafez al-Assad, a dominant figure in Middle East politics for over a quarter of a century, has died in Damascus at the age of 69.

The president's death was announced on Syrian television by a visibly upset presenter, who said it was a day of sorrow and pain in every house, school, factory and farm.
The Syrian parliament almost immediately amended the constitution to allow his son and heir, 34-year-old Bashar al-Assad, to succeed him as president - even though he is under the minimum age of 40.

President Assad's death comes at a critical time in the Middle East peace process, with Syria this week agreeing to work with the United States towards a revival of stalled talks with its rival Israel.

'Courage and vision'

The television statement said Mr Assad had "struggled for more than half a century for the sake of the Arabs' pride, unity, freedom, and for the sake of safeguarding their dignity and restoring their rights".
"His courage has never been weakened, his vision has never been narrowed, and his convictions have never been shaken."

Members of parliament were visibly distraught when they were informed of the news.

Shortly after the announcement of the president's death, crowds of people began to gather in the streets around Mr Assad's home in Damascus.

In the centre of the capital, hundreds of people demonstrated in support of Bashar al-Assad.
Reports said the late president's funeral would be held on Tuesday.

The Syrian Government has announced 40 days of official mourning for its leader. Flags will be flown at half-mast throughout the country, and in all Syrian embassies and diplomatic missions abroad.

Regional power

The Lebanese President, Emile Lahoud, says he was the last person to talk to Mr Assad.
He has sent a telegram of condolence in which he says Mr Assad died while talking on the phone to him.

Correspondents say that in recent public appearances Mr Assad's walking had been stilted and his conversation slurred.

He had been in power since 1970. In November of that year, he led a peaceful coup, arresting and quietly imprisoning his political opponents.

Under his leadership, Syria was transformed into a major regional power.

Israel foe

President Assad was responsible for sending Syrian troops into Lebanon in 1976.

An implacable foe of Israel, he refused to hold negotiations with the Jewish state until the historic 1991 Arab-Israeli summit in Madrid.

But the Syrian track of the peace talks has always been the slowest moving, largely because of Mr Assad's cautious approach.

He tried to move closer to the West after the collapse of the Soviet Union and supported the allied coalition in the Gulf war against Iraq.

President Assad's death occurred only a week before the opening of a key conference of the ruling Ba'ath party.

Delegates had been expected to name Bashar al-Assad vice-president and a member of the party's regional command at the conference.

Monday, May 08, 2000

Turkey moves for thaw with Syria

SOURCE: BBC News

Turkey's Economy Minister, Redjep Onal, has started talks with Syrian officials in Damascus, aimed at boosting the dwindling trade between the two countries.

Mr Onal, who is accompanied by more than a hundred businessmen, said the visit marked a new period, in which they would cement the warming political ties with economic cooperation.

Turkey and Syria began to normalize their relations two years ago, after Syria agreed to stop sheltering Kurdish rebels and the rebel leader, Abdullah Ocalan, left Damascus.