"And I have found both freedom and safety in my madness, the freedom of loneliness and the safety from being understood, for those who understand us enslave something in us. But let me not be too proud of my safety. Even a Thief in a jail is safe from another thief. "

Khalil Gibran (How I Became a Madman)

Lübnan Marunîleri / Yasin Atlıoğlu

NEWS AND ARTICLES / HABERLER VE MAKALELER

Sunday, October 16, 2011

ABD, TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN KOPMASINI NEDEN İSTİYOR- ODA TV

İki yüz yıldır Batı ile savaştığımızı bilmeyiz de, iki yüz yıldır Batılı olacağız diye uğraşırız. Osmanlı olacağız diyenler de, Batılı olacağız diyenler de, aslında emperyalizme teslim olacağız demenin bir başka türünü söylemektedirler.

Bu anlayış, Batılıların bizi iç cepheden kuşatmasını kolaylaştırmıştır.

İç cepheden kuşatmanın ekonomik ve siyasi yönden büyük ölçüde tamamlandığını, kuşatmayı yapanlarda, kuşatmaya maruz kalanlar da hep söyler yazarlar.

“Türkiye içerden kuşatıldı” cümlesi kolayca telaffuz edilerek, mücadele etmemenin gerekçesi olarak kullanılır olmuştur.