"And I have found both freedom and safety in my madness, the freedom of loneliness and the safety from being understood, for those who understand us enslave something in us. But let me not be too proud of my safety. Even a Thief in a jail is safe from another thief. "

Khalil Gibran (How I Became a Madman)

Lübnan Marunîleri / Yasin Atlıoğlu

NEWS AND ARTICLES / HABERLER VE MAKALELER

Tuesday, October 18, 2011

‘Suriye’deki iç savaş Türkiye için felaket olur’- NTVMSNBC


Tamara Çelebi, Iraklı Lider Ahmet Çelebi'nin kızı

'SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ FELAKET OLUR'
Arap kalkışmalarındaki zincirin son halkası Suriye. Orada mezhep farklılıklarından kaynaklanan bir iç savaş yaşanabileceği yönünde uyarılar var. Böyle bir gelişmenin bölgeye etkileri ne olur?


Tarık Yusuf: “Suriye'deki bir iç savaş tüm bölgeye yayılabilir ama bunun farkında olursak, bölgesel güçler önlemini alırsa Arap baharının Arap sonbaharına dönüşmesini engelleyebiliriz. Suriye'deki dönüşüm barışçıl bir yöne kanalize edilmeli.”

Tamara Çelebi: “Suriye'deki bir iç savaş sadece o ülke için değil ancak Lübnan, Irak ve Türkiye gibi ülkeler için de bir felaket olur. Ve ne yazık ki bu bölgede herşey mümkün. Suriye konusunu iki şekilde ele alıyorum. Biri temel insan hakları ve özgürlükleri. İnsanlar bunları istiyor ve daha iyi bir yaşam istiyor ama unutmamalı ki Suriye bir zamanlyar Araplar arasında popüler bir ülkeydi. Araplar için çok önemli olan İsrail-Filistin meselesindeki duruşları nedeniyle. Bu kimilerine göre popülist tutum nedeniyle hala bölgedeki birçok grubun olumlu yaklaşımı var Suriye'ye. Bunlar birlikte düşünülmeli.”