"And I have found both freedom and safety in my madness, the freedom of loneliness and the safety from being understood, for those who understand us enslave something in us. But let me not be too proud of my safety. Even a Thief in a jail is safe from another thief. "

Khalil Gibran (How I Became a Madman)

Lübnan Marunîleri / Yasin Atlıoğlu

NEWS AND ARTICLES / HABERLER VE MAKALELER

Friday, February 24, 2012

Batılı Ülkeler Suriye'deki Krizin Çözülmesini İstemiyor- SANA Türkçe


BEYRUT – Lübnan Hizbullah Partisi Genel Sekreteri Hasan Nasrullah; batı ve bir kısım Arap ülkelerin Suriye'deki krizin çözülmesini istemediklerini belirterek, bu krizin çıkmaza sokulması ve şiddetin tırmandırılmasına çabaladıklarını belirtti.

Bugün yaptığı ve Lübnanlı Menar Kanalının yayınladığı konuşmasında Nasrullah; batı söz konusu ülkelerin Suriye'de silahlı terör gruplarına her türlü desteği sağlamasıyla sadece ve sadece kendi hedeflerini sağlamak için kanların akıtılmasını ve şiddetin körüklenmesini istediklerine dikkat çekti.
ABD ve Siyonistlerin bir ülkeyi kontrollerine almada başarısız kalmaları halinde bu ülkede kaos ve istikrarsızlık yaratmaya çalıştıklarını söyleyen Nasrullah; Amerika ve İsrail'in bu bağlamda dini ve mezhepsel çatışmalar yarattıklarını ekledi.

Nasrullah; ABD-Siyonist planların mezhepsel ve ırksal anlaşmazlıklarla bölge ülkelerini baltalamaya ve parçalamaya çalıştıklarının altını çizerek, Müslüman aleminin içinde bulunduğu tüm anlaşmazlıkları diyalog aracılığı ile barışçıl politikayla çözmeleri gereğinin altını çizdi.
Dünyada cereyan eden bir çok kaosun arkasında İsrail'in gizli ellerinin bulunduğuna işaret eden Nasrullah; bu ellerin bölge ülkelerinde fitne ve çatışmaların yayılması amacıyla bölgedeki İslami cemaatlerin içine sızdığını ve provokasyonda bulunduğunu belirtti.

Lübnanlı Hizbullah Partisi Genel Sekreteri Nasrullah; gasp edilen hakların geri alınması, işgal altındaki toprakların ve esirlerin kurtarılması, halkımızın onur ve kerametlerine ilaveten istikrar ve güvenliğin sağlanmasına dek direniş seçeneğine bağlı kalacaklarının altını çizdi.

http://sana.sy/tur/237/2012/02/24/402461.htm