"And I have found both freedom and safety in my madness, the freedom of loneliness and the safety from being understood, for those who understand us enslave something in us. But let me not be too proud of my safety. Even a Thief in a jail is safe from another thief. "

Khalil Gibran (How I Became a Madman)

Lübnan Marunîleri / Yasin Atlıoğlu

NEWS AND ARTICLES / HABERLER VE MAKALELER

Friday, February 24, 2012

SURIYE'DEKİ OLAYLARIN ARDINDA İSRAİL VAR, İŞTE KANITI- Erdal Sarızeybek

İsrail, Müslüman coğrafyada yaşayan tek Yahudi devlet olarak, bölgede varlığını sürdürebilmek için Siyonist bir plan geliştirmiş ve bu planı Dünya Siyonist Dergisi Kivunim’de yayınlamıştır. 1982 yılında, siyonizmin önde gelen liderlerinden İsrael Shahak ve Oded Yınon tarafından kaleme alınan bu stratejik plan, Müslüman coğrafyayı etnik ve dinsel temelde ayrıştırıp parçalamayı ve parçalanan ülkeler içerisinde İsrail’e müttefik devletler kurmayı amaçlamaktadır. Fas’tan Mısır’a, Ürdün’den İran’a ve Afganistan-Pakistan’a kadar Orta Doğu coğrafyasındaki tüm ülkeler bu planın hedefi durumundadır.

Günümüzde “Arap Baharı” olarak kamuoyuna duyurulan ve “Müslüman ülkelere demokrasi geliyor” şeklinde bir propaganda ile dikkatlerden kaçırılan bu plan, bölgemizdeki iç karışıklıklarının temelindeki stratejiyi ortaya koymaktadır. Yani mesele “demokrasi ve insan hakları” talebi ile sokağa dökülen insanlar değil, İsrail’in siyonist planına göre bu ülkelerin ayrıştırılması meselesidir ve bu olayların altında Israil’in parmağını aramak en akılcı yaklaşım olacaktır...
http://www.erdalsarizeybek.com.tr/makaleler/suriyedeki-olaylarin-ardinda-israil-var-iste-kaniti-355h.html