"And I have found both freedom and safety in my madness, the freedom of loneliness and the safety from being understood, for those who understand us enslave something in us. But let me not be too proud of my safety. Even a Thief in a jail is safe from another thief. "

Khalil Gibran (How I Became a Madman)

Lübnan Marunîleri / Yasin Atlıoğlu

NEWS AND ARTICLES / HABERLER VE MAKALELER

Friday, August 17, 2012

Üyeliğinin Askıya Alınması Örgüt Misakına Aykırı- SANA Türkçe

ŞAM - Başbakan Yardımcısı Dışişleri ve Gurbetçiler Başkanı Velid Muallim, Suriye’nin İslam İşbirliği Örgütünde üyeliğinin askıya alınmasının, kararın oy birliği ile alınmaması nedeniyle örgüt misakına aykırı olduğunu söyleyerek birçok ülkenin kararı reddettiğini bildirdiğine dikkat çekti.

Muallim dün Suriye televizyonuyla yaptığı özel söyleşide, Suriye’nin üyeliğinin askıya alınması için baskı yapanların, münafık olduklarını belirterek bunların Suriye’ye komplo kurduklarına ve kanının akıtılmasından sorumlu olduklarına dikkat çekti.

Suriye halkının Mekke’de düzenlenen zirveyle ilgilenmediğini, çünkü örgütün misakına aykırı davranılarak Suriye’ye davet gönderilmediğini ifade eden Muallim, Mekke’nin kendilerini işgal altındaki Kudüs için kurulmasına rağmen örgütün bu kent için hiçbir şey yapmamasını sorgulayacağının altını çizdi...

http://sana.sy/tur/236/2012/08/17/436844.htm