"And I have found both freedom and safety in my madness, the freedom of loneliness and the safety from being understood, for those who understand us enslave something in us. But let me not be too proud of my safety. Even a Thief in a jail is safe from another thief. "

Khalil Gibran (How I Became a Madman)

Lübnan Marunîleri / Yasin Atlıoğlu

NEWS AND ARTICLES / HABERLER VE MAKALELER

Wednesday, December 26, 2012

Bizim Hıristiyanlar (Hüsnü Mahalli- Akşam)

...Batılı başkentlerin desteklediği İslamcı silahlı gruplar ve 'Özgür Suriye Ordusu' militanları son zamanlarda Hıristiyanlara yönelik kanlı saldırılarını yoğunlaştırmaktadırlar. Suriye'de yaklaşık 2,5 milyon Hıristiyan var. Bu Hıristiyanlar genel olarak amaç, içerik ve yöntemleri ne olursa olsun ülkedeki politik süreçlere hep ilgisiz kalmışlardır. Silahlı gruplar, Hıristiyanları Esad yönetimine karşı ayaklandırmaya çalışıyorlar. Hıristiyan Batılı başkentler ise İslamcı gruplara destek veriyor. Bu işte bir gariplik var. Yani Hıristiyan Batılı başkentler, kendi dindaşları öldürülsün ya da göçe zorlansın diye radikal İslamcılarla işbirliği yapıyor. Belki de kendilerinin Hıristiyan olmalarının intikamını almak istiyorlar! Çünkü Şam olmasaydı belki Hıristiyanlık bugün Avrupa'da olmayacaktı. Çünkü İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra bağnaz bir Yahudi olarak Şam'a giden ve orada Hıristiyan olduktan sonra Suriyeliler tarafından korunan Pavlos, buradan önce Tarsus, sonra da Antakya'ya gelmiştir. Sonraki yaşamı, Hıristiyanlığı Avrupa'da yaymak mücadelesi içinde farklı kaynaklara göre Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'da geçmiştir. Belki de Pavlos'un hikayesi bize Neo-Con'cu Hıristiyan Batı'nın neden bizim Hıristiyanlardan hoşlanmadığını anlatır!

http://www.aksam.com.tr/bizim-hiristiyanlar-8693y.html